Missie

De best mogelijke juridische dienstverlening te leveren, zowel als adviseur en pleitbezorger.

Visie
  • Onze maatschappij is een kluwen geworden van afspraken, regels, reglementen en wetten.
  • Iedereen heeft het onvervreemdbare recht om op een menswaardige manier, volgens die regels en wetten behandeld te worden.
  • Jammer genoeg gebeurt dat niet altijd en hebben individuen of bedrijven vaak nood aan juridisch advies, aan juridische bijstand of aan iemand die voor hen dat onvervreemdbare recht afdwingt
  • Door onze brede ervaring gidsen we u door het kluwen van wetten en reglementeringen. We geloven als kantoor heel sterk in een individuele aanpak van problemen waarbij de cliënten hun rechten en welbevinden centraal staan.
  • Ons kantoor zweert bij pro-actief advies om onze cliënten te behoeden voor problemen, procedures of rechtszaken. De ervaring leer dat –hoe ingewikkeld sommige problemen ook lijken– men door kennis van zaken, praten, onderhandelen en wederzijds begrip meestal tot een voor alle partijen aanvaardbare schikking komt.
  • Is dat niet het geval dan doen wij er alles aan om voor onze cliënten het meest gunstige resultaat te bekomen.